• sagadmin changed the description of the group Groepslogo van PASPAS from “Welkom bij PAS

  Personen uit het Autisme Spectrum, kortweg PAS, is een onafhankelijke belangenvereniging voor en door normaal- tot hoogbegaafde volwassen personen met autisme. Onze vereniging heeft als doel het behartigen van de belangen, in de ruimste zin van het woord, van normaal- tot hoogbegaafde volwassen personen met een diagnose in het autisme spectrum of een sterk vermoeden hiertoe. PAS werkt aan het bereiken van dit doel door het organiseren van allerlei activiteiten.

  Voor de organisatie van onze activiteiten hebben we onderstaande vijf pijlers gedefinieerd.

  Belangenbehartiging
  Deskundigheidsbevordering
  Voorlichting (Informatie & Advies)
  Communicatie
  Lotgenotencontact” to “Welkom bij PAS

  Personen uit het Autisme Spectrum, kortweg PAS, is een onafhankelijke belangenvereniging voor en door normaal- tot hoogbegaafde volwassen personen met autisme. Onze vereniging heeft als doel het behartigen van de belangen, in de ruimste zin van het woord, van normaal- tot hoogbegaafde volwassen personen met een diagnose in het autisme spectrum of een sterk vermoeden hiertoe. PAS werkt aan het bereiken van dit doel door het organiseren van allerlei activiteiten.

  Voor de organisatie van onze activiteiten hebben we onderstaande vijf pijlers gedefinieerd.

  Belangenbehartiging
  Deskundigheidsbevordering
  Voorlichting (Informatie & Advies)
  Communicatie
  Lotgenotencontact
  http://www.pasnederland.nl5 jaar, 5 maanden geleden