Samenwerkingsverband Autisme Gelderland

In de provincie Gelderland hebben instellingen uit alle sectoren hun krachten gebundeld in het Samenwerkingsverband (Convenant) Autisme Gelderland. Doel van het Convenant is te komen tot doelmatige en kwalitatief goede samenwerkingsverbanden met betrekking tot autisme in de provincie.

Door de samenwerking kunnen de leemtes en de gaten die er vallen tussen de verschillende sectoren sneller opgevuld worden. De zorg voor mensen met autisme wordt hierdoor overzichtelijk en toegankelijk.

Het Convenant Autisme Gelderland is een onderdeel van het Landelijk Convenant Autisme. 

 

Wil je met jouw organisatie ook netwerkpartner worden?

Inmiddels maken ruim 100 organisaties in Gelderland deel uit van het Samenwerkingsverband Autisme Gelderland. We bundelen onze krachten en vormen een sterk netwerk in het ‘Samen zorgen voor mensen met autisme’

Wat levert het je op?

 1. Verbind je aan een doel met maatschappelijke impact
  Als netwerkpartner laat je zien dat je actief meewerkt aan het verbeteren van de zorg voor mensen met autisme.
 2. Lever een directe bijdrage aan geïntegreerde zorg
  Er wordt een stuurgroep gevormd waarin alle – in het convenant verenigde – sectoren vertegenwoordigd zijn. De stuurgroep is klankbord voor de zorg in Gelderland voor mensen met autisme.
 3. Leer van andere experts en versterk je eigen initiatieven
  Via het samenwerkingsverband kom je meer te weten over de initiatieven van andere netwerkpartners. Samen deel je de kennis over autisme en til je initiatieven naar een hoger plan.
 4. Altijd op de hoogte van de laatste ontwikkelingen
  Samenwerkingsverband Autisme Gelderland biedt een platform voor kennisdeling en samenwerking en organiseert expertsessies en evenementen. Als netwerkpartner ben je zo altijd op de hoogte van de laatste ontwikkelingen op het gebied van autisme.
 5. Vergroot de zichtbaarheid van je producten en diensten
  Als netwerkpartner en aanbieder van zorg en ondersteuning van mensen met autisme heb je de mogelijkheid om jouw product en/of diensten te presenteren op onze website (bij je eigen profiel) en zo zichtbaar worden in de media en bij het grote publiek.

 

Wil je deelnemen aan het Samenwerkingsverband? Vul dan onderstaand formulier in. Wij nemen na ontvangst zo snel mogelijk contact met je op.

 

Naam Organisatie (verplicht)

Contactpersoon (verplicht)

E-mail (verplicht)

Organisatie Omschrijving + werkgebied (verplicht)