SAG

SAG Expertiseteam Autisme Apeldoorn (online)

Wie organiseert het?
Donate van Rijswijk, coördinator SAG Veluwe & Oost Gelderland

Voor wie

Het betreft hier mensen met autisme die normaal begaafd zijn dan wel mensen met autisme en een verstandelijke beperking. Zowel vragen omtrent kinderen, jeugdigen als volwassen kunnen worden ingebracht. Het SAG expertiseteam Apeldoorn adviseert professionals betrokken bij de vraag. Betrokkene en hun naasten hebben de mogelijkheid aanwezig te zijn bij het overleg.

Prijs

€0.00

Datum

28 juni, 2022

09:30 - 10:30

Beschrijving
Binnen het SAG Expertiseteam Autisme Apeldoorn werken partners met expertise op het gebied van autisme samen rond complexe casuïstiek. Zij zoeken naar een optimaal aanbod om de ondersteuning van mensen met autisme -op de verschillende levensterreinen- te verbeteren. Het team bestaat uit professionals/(familie)ervaringsdeskundigen.

o Complexe casuïstiekbespreking, in klein verband
o Het betreft vragen/situaties die de mogelijkheden van een individuele organisatie overstijgen
o Het autismeteam heeft een adviserende rol
o Signaleren van ontbrekend aanbod of knelpunten
o Gelegenheid tot lokale expertisedeling
o Onafhankelijk advies zonder ‘marktwerking’ of ‘verantwoordelijkheidsdruk


Hoe meld je je aan?
Wil je een casus inbrengen in het SAG Expertiseteam Autisme Apeldoorn dan kan je contact leggen met Donate van Rijswijk, coördinator SAG Veluwe & Oost Gelderland. Na overleg wordt een aanmeldformulier toegestuurd.

Locatie
•• Dit is een online evenement ••

Beschrijving voor op de locatie
Online

E-mail: d.vanrijswijk@meeveluwe.nl

Voor wie

Het betreft hier mensen met autisme die normaal begaafd zijn dan wel mensen met autisme en een verstandelijke beperking. Zowel vragen omtrent kinderen, jeugdigen als volwassen kunnen worden ingebracht. Het SAG expertiseteam Apeldoorn adviseert professionals betrokken bij de vraag. Betrokkene en hun naasten hebben de mogelijkheid aanwezig te zijn bij het overleg.

Prijs

€0.00

Datum

28 juni, 2022

09:30 - 10:30

Education Template

Skip to content