Regionale autismenetwerken landelijk op de kaart!

Op 8 maart lanceren de 17 samenwerkende regionale autismenetwerken hun nieuwe website: http://www.autismenetwerkennederland.nl. Alle netwerken en contactgegevens zijn vanaf nu vindbaar op één overzichtelijke site. Van de kop van Groningen tot in het zuidelijkste puntje van Limburg. De regionale autismenetwerken faciliteren ontmoeting en bundelen/delen kennis, kunde en ervaring op gebied van autisme.

Al sinds de oprichting van deze netwerken – rond 2005 – leveren de netwerken een belangrijke bijdrage aan realistische beeldvorming van autisme, passende ondersteuning aan en inclusie van mensen met autisme op alle levensterreinen.

Door deze landelijke samenwerking worden kennis, ervaring, opbrengsten en vraagstukken vanuit de regionale autismenetwerken gedeeld, inzichtelijk gemaakt en gebundeld. Hiermee faciliteert en versterkt het landelijk netwerk de regionale autismenetwerken. Deze landelijke resultaten zijn op deze website te vinden bij de nieuwsberichten.

Nel Hofman, landelijk procesregisseur: “Er gebeurt ontzettend veel in de regionale netwerken, maar veel van ons werk gebeurt achter de schermen. Met deze frisse, moderne website kunnen we nog beter zichtbaar maken wat er in elke provincie gebeurt, en zijn de coördinatoren en lokale partijen beter vindbaar. Zo kunnen we nog meer betekenen in de beeldvorming over autisme, en het faciliteren van samenwerking tussen professionals in de zorg en onderwijssector. Uiteraard in actieve samenwerking mét ervaringsdeskundigen.”

Wilt je meer weten over de landelijke activiteiten of zoekt je aansluiting bij één van de regio’s? Neem een kijkje op de website bij de regionale netwerken en neem contact op met één van de coördinatoren of met Nel (landelijke procesregisseur) via n.hofman@mee.nl.

lees meer >>

SAG

In dit document, wat u aangeboden wordt door het Samenwerkingsverband Autisme Gelderland (SAG), vindt u een overzicht van de convenantpartners uit de regio SAG Zuid Gelderland met een link naar het aanbod wat zij hebben voor mensen met autisme. Klik hier om de wegwijzer te openen. 

 • Dit onderwerp is gewijzigd 1 maand geleden door Profile photo of sagadmin sagadmin.
lees meer >>

SAG

In dit document, wat u aangeboden wordt door het Samenwerkingsverband Autisme Gelderland (SAG), vindt u een overzicht van de convenantpartners uit de regio SAG Oost Gelderland met een link naar het aanbod wat zij hebben voor mensen met autisme. Klik hier om de wegwijzer te openen. 

 • Dit onderwerp is gewijzigd 1 maand geleden door Profile photo of sagadmin sagadmin.
lees meer >>

SAG

In dit document, wat u aangeboden wordt door het Samenwerkingsverband Autisme Gelderland (SAG), vindt u een overzicht van de convenantpartners uit de regio SAG Veluwe met een link naar het aanbod wat zij hebben voor mensen met autisme. Klik hier om de wegwijzer te openen. 

 • Dit onderwerp is gewijzigd 1 maand, 2 weken geleden door Profile photo of sagadmin sagadmin.
 • Dit onderwerp is gewijzigd 1 maand geleden door Profile photo of sagadmin sagadmin.
lees meer >>

SAG

Youngster opent nieuwe locatie in Beekbergen per 1 april 2021

Youngster bracht eind 2020 het mooie bericht dat we onze zorg meer gaan verspreiden en een nieuwe locatie openen in Beekbergen. Binnen ons werkveld kregen wij als jeugdzorgorganisatie een toenemende vraag naar een woonvorm voor jongeren met een autisme spectrum stoornis (ASS). Om aan deze groeiende behoefte te voldoen start Youngster in het voorjaar van 2021 een driemilieu-behandelgroep in Beekbergen. De behandelgroep is gericht op jongeren in de leeftijd van 12 tot en met 18 jaar met ASS-problematiek zoals vastgesteld op basis van de DSM-5 en bijkomend ernstige psychosociale-, emotionele- en gedragsproblemen. De jongeren zijn gemiddeld begaafd.

De problematiek is dermate complex dat behandeling thuis (ambulant) stagneert en onvoldoende resultaat oplevert. Vaak heeft een opname binnen minder intensieve voorzieningen onvoldoende resultaat opgeleverd of heeft het onvoldoende veiligheid kunnen bieden aan het kind en zijn omgeving. Deze jongeren kunnen (boven) regionaal worden geplaatst. De nieuwe locatie opent per 1 april 2021. Het team is compleet en de eerste twee weken zullen in het teken staan van teambuilding en trainingen, om vervolgens per 15 april de deuren voor de jongeren te openen.

Samenwerken voor passende zorg De gesprekken met onze samenwerkingspartners zijn in volle gang. Op de locatie is de mogelijkheid om 12 jongeren behandeling te bieden, verdeeld over twee groepen. Samen met onze partners worden de aanmeldingen zorgvuldig bekeken en beoordelen we of wij met elkaar de zorg kunnen creëren die het kind nodig heeft en die bij hem past. Youngster vindt het belangrijk alle expertises te bundelen zodat we in nauwe samenwerking met elkaar een integraal, passend zorgaanbod kunnen neerzetten en aanbieden. Zoals eerdergenoemd is één van onze samenwerkingspartners De Kleine Prins – speciaal (voortgezet) onderwijs en Expertisecentrum – om ook een maatwerktraject te bieden op het gebied van school/werken. Naast het verblijf en onderwijs kan er ook een zorgvraag zijn gericht op behandeling. Wij voeren op dit moment gesprekken met Dokter Bosman – psychologische zorg – om ook behandeling integraal aan te bieden. Daarnaast zijn we met Stichting Hulphond in gesprek om een constructieve samenwerking op te zetten. De jongeren krijgen een dagprogramma op maat aangeboden. Vanuit het onderwijs is dit zowel een theoretisch als een praktisch deel, zoals sport en bewegen, groenvoorziening of houtbewerking. Op dit moment werken wij aan het verder vormgeven en uitbreiden van de praktijkonderdelen. Daarnaast zijn er mogelijkheden voor behandelmodules die worden verzorgd door onze GGZ-partner en die – als dit voor het kind wenselijk is – worden opgenomen in het dagprogramma.

De verbouwing van het pand, dat in een mooie bosrijke omgeving ligt, is bijna klaar. Het inrichten is dan ook begonnen. Wat zijn wij trots en dankbaar om te mogen ervaren dat er uit alle hoeken spullen en middelen worden gedoneerd om een fijne en huiselijke plek te creëren voor deze doelgroep.

Er zijn nog voor een aantal jongeren plekken beschikbaar. Voor meer informatie over de mogelijkheden of direct aanmelden kunt u contact opnemen met de frontoffice op 0640784686 of aanmeldingen@youngsterzorg.nl.

https://youngsterzorg.nl/behandelgroep-autisme-spectrum-stoornis/

lees meer >>

Jaarplan SAG 2021

Jaarplan SAG 2021

Met meer kennis en begrip in de samenleving en met de juiste begeleiding van mensen met autisme en hun naasten is meer mogelijk. In 2021 zoeken we vanuit het SAG de verbinding en samenwerking met elkaar en wordt er volop kennis, ervaring en casuïstiek met elkaar gedeeld. We zetten ons in om mensen met autisme een volwaardig leven te laten leiden, vol betekenis en voldoening. Bekijk hier het jaarplan SAG 2021.

lees meer >>

SAG

Jaarverslag SAG 2020

Terugkijkend op 2020

2020 was een bijzonder jaar, met voor velen een uitdaging op meerdere vlakken. Bekijk hier het jaarverslag van het SAG 2020!

Van mensen uit ons netwerk kregen we de volgende informatie terug. De maatregelen rond Corona zorgen
voor minder sociale regels en prikkels, omdat er minder drukte is. Voor een aantal mensen met autisme is dit
prettig omdat ze minder in voor hen lastige situaties verkeren. Daarnaast zorgen de maatregelen en Corona
voor verandering, onduidelijkheid en vragen. ‘Hoe groot is de kans op besmetting’ of ‘hoe lang duren de
maatregelen’? Mensen gedragen zich anders, winkels zijn gesloten, er is thuisonderwijs en er wordt thuis
gewerkt. Een van onze netwerkpartners met autisme gaf als voorbeeld aan: ‘voor mij zijn online
bijeenkomsten/overleggen lastig, ik kan online minder goed de emoties en mimiek van mensen herkennen dan
bij een fysieke ontmoeting’.
Ondanks Corona hebben we in 2020 het contact met elkaar weten te houden, kunnen binden en boeien en
elkaar kunnen ondersteunen en inspireren!

 • Dit onderwerp is gewijzigd 2 maanden geleden door Profile photo of sagadmin sagadmin.
lees meer >>

SAG

Gelukkig hebben we goed nieuws! Op zondag 27 maart, van 13 tot 16 uur organiseren het NAR en de NVA een online congres. Dit congres vindt weer plaats aan de start van de jaarlijkse Autismeweek. Het thema van de Autismeweek 2021 is ‘bewegen’. Het congres zal daarbij aansluiten met lezingen over beweging, sport, genetica, motoriek en diagnostiek.

Hoogleraar neuropsychologie prof. dr. Erik Scherder, verbonden aan de Vrije Universiteit, doet veel onderzoek naar de invloed van beweging op de hersenen. Hij is daarom ook één van de sprekers op dit congres. Verder zullen dr. Tinca Polderman, dr. Sander Begeer en dr. Anke Scheeren van het NAR spreken. Alle sprekers zullen geïntroduceerd worden door een speciale gast, die nog even geheim gehouden wordt.

Meer details over dit congres, zoals informatie over de tickets, zullen later bekend gemaakt worden. Hou hiervoor de sociale media van het NAR en de NVA in de gaten! Deelnemers van het NAR zullen een individuele uitnodiging via de mail ontvangen zodra de tickets in de verkoop gaan.

lees meer >>

Bekijk het eens anders, Vanuit een ander perspectief
1. Dan kan een lockdown een ‘open-up’ worden
Dan verandert ‘geen’ in ‘wel’
Geen knuffel wel een elleboog en elkaar echt aankijken hè?
Eenzaam kan samen zijn
Afstand houden maar we mogen wel naar buiten
Van afstand houden naar innerlijk verbinden
Verdriet, dood, tranen en het leven vieren
Bankhangen en dan wandelen
2. Maar soms past het niet
Het lijf heeft iets anders aan zijn hoofd
Onrust of onvrede of paniek
Ga dan rustig weer terug naar strofe 1

Tomvd.

lees meer >>

Autisme Themaspreekuren

FORTIOR introduceert iets nieuws: Autisme Themaspreekuren.
Voor meer informatie klik op: https://www.autismethemaspreekuren.nl/

Autisme Themaspreekuur
Zie deze nieuwe online sessies als een spreekuur rond een thema, waar je met je vragen terecht kunt bij een deskundige, waar je kennis kunt opdoen en wellicht wat tips kunt krijgen om het jou wat gemakkelijker te maken. Per thema staat er een professional tot de beschikking. Wij selecteren voorafgaand aan het spreekuur welke vragen we gaan behandelen, zodat we van tevoren het programma kunnen vastleggen.

Alleen mensen met een diagnose ASS of mensen met een vermoeden van ASS kunnen meedoen.

En, ook belangrijk: als je geen vragen hebt, dan kun je natuurlijk alsnog deelnemen en wellicht iets leren van de vragen van anderen. Niets moet: je hoeft niets te vragen, niets te zeggen en je hoeft je camera of microfoon niet aan te zetten als je dat niet wilt. Je kunt zélfs anoniem deelnemen (je kunt een zelf een (schuil)naam invullen als je meedoet).

Het gaat om live video-sessies die je achteraf nog 7 dagen kunt bekijken. Mocht je dus niet op het geplande tijdstip kunnen, dan is dat geen probleem.

Drie themaspreekuren
We besluiten om met 3 online themaspreekuren voor autisten te beginnen: over overprikkeling voorkomen (gegeven door een SI-therapeute), over de relatie tussen autisme en emoties (gegeven door een psycholoog) en over de wisselwerking tussen autisme en het lichaam (gegeven door een haptonoom). Vooraf kun je vragen inzenden, zodat de inhoud helemaal wordt afgestemd op de input van de persoon met autisme zelf.

lees meer >>

SAG

Online Brussen training

Ondersteuning voor broers en zussen van een kind met autisme.
De Brustrainingen:
In de bijeenkomsten praat je als brus met andere brussen over elkaars situatie. Wat dit voor jou betekent om op te groeien met een broer of zus die autisme heeft.
Er wordt informatie gegeven over autisme. Je leert omgaan met je gevoelens en krijgt handvatten aangereikt hoe om te gaan met je autistische broer/ zus.
Je leert opkomen voor jezelf en een eigen plek in het gezin.

Voor wie:
De cursus is bedoeld voor brussen van 12-15 jaar

Tijdstip en locatie:
3 donderdagen van 15.30-17.00uur
4, 18 februari en 4 maart 2021

Locatie: Online via ZOOM

Aanmelden of informatie:
maartje@perspectiviacoaching.nl of
https://www.perspectiviacoaching.nl/brus-training-online

Kosten:
De training kost €17,50 per online sessie. Totaal 3 sessies en het WEBINAR BRUS voor ouders: €52,50

lees meer >>

Vanaf januari 2021 is het tijdelijk mogelijk om kosteloos een cursus bij Van Kraaij Educatie te volgen. Je kunt kiezen uit maar liefst 41 cursussen, waaronder ook een Stressreductie Training van GO Mindful!

Per 21 december kun je je aanmelden via de website van Van Kraaij Educatie. Zit op tijd bij de knop, want er is een beperkt aantal cursusplaatsen te vergeven: https://vankraaijeducatie.nl/nlleertdoor/ De stressreductietraining vind je onder ‘Communicatieve vaardigheden’.
Startmomenten voor de stressreductie/mindfulness trainingen zijn:
• maandag 25 januari 19.00 – 21.30
• Vrijdag 5 februari 14.00 – 16.30
• Dinsdag 16 maart 19.30 – 21.30
• Vrijdag 16 april 14.00 – 16.30
• Zaterdag 1 mei 9.30 – 12.00
De trainingen zullen plaatsvinden in de ruimte van GO Mindful! in Boven Leeuwen. Hedwig Smit en ikzelf zijn de trainers. Voor meer informatie kun je de vragen aan mij via de mail stellen.
Ik hoop dat zo veel mogelijk mensen toegang krijgen tot deze waardevolle trainingen, dus zegt het voort!

lees meer >>

Socratisch coachen gaat over de kunst van het stellen van de juiste vragen. Ontdekken hoe je een ander stimuleert zijn eigen denkbeelden te onderzoeken, zodat je er samen achter komt wat werkt. We passen dit dagelijks toe in de praktijk en hebben door de jaren heen onze eigen handvatten en richtlijnen gevonden om socratisch coachen toe te passen en door te geven.
Ga je met ons mee op onderzoek?
Schrijf je dan nu in via deze Link!

lees meer >>

Grijp je kans! Op veler verzoek geven Colette de Bruin en Fabiënne Naber de veelbezochte lezing ‘Dit is autisme’ online! Deze lezing geeft je inzicht in de oorzaak van autisme, waardoor je het gedrag dat daaruit volgt beter begrijpt. Tijdens de lezing, die 1,5 uur duurt, kun je jouw persoonlijke vragen stellen in de chat. Na deze lezing kun je direct aan de slag met de praktische oplossingen en tips.

Datum: 26/1/2021
Lezing: 20.00 – 21.30 uur
Beantwoorden vragen: 21.30 – 22.00 uur
Kosten per persoon: 10 euro
Reserveren via: VOLGEBOEKT

Datum: 9/2/2021
Lezing: 20.00 – 21.30 uur
Kosten per persoon: 10 euro
Reserveren via: https://www.geefmede5.nl/lezingen/aanbod

NB: onze lezingen zijn snel uitverkocht. Houd onze website in de gaten voor nieuwe data. http://www.geefmede5.nl/lezingen/aanbod

 • Dit onderwerp is gewijzigd 4 maanden, 1 week geleden door Profile photo of Daphne Hulsink Daphne Hulsink.
 • Dit onderwerp is gewijzigd 4 maanden, 1 week geleden door Profile photo of Daphne Hulsink Daphne Hulsink.
 • Dit onderwerp is gewijzigd 4 maanden, 1 week geleden door Profile photo of Daphne Hulsink Daphne Hulsink.
 • Dit onderwerp is gewijzigd 4 maanden, 1 week geleden door Profile photo of Daphne Hulsink Daphne Hulsink.
 • Dit onderwerp is gewijzigd 4 maanden geleden door Profile photo of Daphne Hulsink Daphne Hulsink.
lees meer >>

Webinar van stress naar plezier en rust (bij autisme)
Omdat ik het belangrijk vind dat iedereen meer plezier en rust ervaart heb ik een Webinar gemaakt. Van stress en overprikkeling naar plezier en rust (bij autisme).

Wat: gratis Webinar van stress naar plezier en rust (bij autisme)
Wanneer: te kijken via de link op je eigen moment
Waar: thuis op de bank of op kantoor
Voor wie: mensen met autisme, naasten, ouders,
zorgprofessionals, leerkrachten, IB’ers en alle andere geïnteresseerden

Hoe: stuur een mail naar maartje@perspectiviacoaching.nl. Dan stuur ik z.s.m. de link naar het Webinar naar je op.

lees meer >>

Beschrijving
In Magazijn076, een plek die nieuw perspectief biedt voor mensen met autisme in een gelijkwaardige samenwerking, hebben de schrijver Frans A. Brocatus en de illustrator Laura Zandbergen elkaar ontmoet.
Frans A. Brocatus schreef vijftig verhalen over concrete voorwerpen zoals: een agenda, een boek, chocolade, een deur, een jukebox, een lamp, parfum, een stofjas, een vulpen, wijn, zeep … Die verhalen liet hij lezen aan Laura Zandbergen met daaraan de vraag gekoppeld om zich te laten inspireren en, naar eigen inzicht, tekeningen bij de verhalen te maken.

In het eindresultaat zijn er bij twintig van de vijftig verhalen tekeningen gekomen. Ze gaan de verhalen vooraf of ze duiken op in het midden van een verhaal. Daarnaast heeft Laura ook het cover-ontwerp van het boek voor haar rekening genomen.

Dat deze samenwerking tot een verrassend resultaat heeft geleid is het minste wat ervan gezegd kan worden. Overtuig uzelf, koop, lees en laat je meevoeren in de sfeer van deze unieke verhalen!

Frans A. Brocatus: http://www.fransbrocatus.nl & Laura Zandbergen: http://www.studiolozsand.com

https://www.magazijn076.nl/wp-content/uploads/2020/07/Vol-achterkant-boek-500-x-753-1.jpg

lees meer >>

SAG

Workshop; ‘escape room, ervaar autisme’

Waar & wanneer: Op een moment en locatie dat we samen afstemmen.
Informatie: http://www.perspectiviacoaching.nl of maartje@perspectiviacoaching.nl

Als ouder van een dochter met autisme was ik op zoek naar een manier hoe je autisme bespreekbaar kan maken.
Het zelf ervaren is krachtiger.
Belangrijk vind ik om te schetsen hoe er vanuit verschillende theorieën naar autisme gekeken wordt en je op een leuke manier met elkaar autisme nog meer ontdekt. Wat gebeurd er in je denken en handelen als je stress en overprikkeling ervaart? Vanuit de behoefte om mijn ervaring te delen heb ik de escape room, ervaar autisme ontwikkeld.

De ‘escape room, ervaar autisme’ bevat een uitgebreid programma. In 3,5 uur ga je met je reisgenoten op reis vanuit de verschillende perspectieven. In verschillende rollen, reis je door 3 fictieve ruimtes.

Met je team, gezin of vrienden te spelen op de door jullie gewenste locatie. (3-6 spelers per team, 2 teams met/tegen elkaar mogelijk)

Voor wie: ouders, professional, leerkrachten, andere geïnteresseerden

informatie: maartje@perspectiviacoaching.nl

lees meer >>

Als partner en moeder van gezinsleden met autisme weet ik welke impact het heeft op het functioneren van een gezin. Omdat bekenden met een soortgelijke leefsituatie aangaven geïnspireerd te zijn door de wijze waarop ik daar invulling aan geef, is mijn verhaal en visie gepubliceerd in onderstaand boek. In de hoop meer mensen te bereiken, informeer ik u hierover, zodat we elkaar een steuntje in de rug kunnen geven.
Voor meer informatie kunt u terecht op de website http://www.mariablauw.nl.
Gegevens boek:
Auteur: Maria Blauw
Uitgeverij: Graviant Educatieve Uitgeverij
Prijs: € 13,95
ISBN: 9789492593399
Te koop bij alle grote websites en boekwinkels.

lees meer >>

SAG

Autismekwartet
Speciaal ontwikkeld voor jonge meiden en vrouwen met autisme.

Als ouder van een dochter met autisme was ik vaak op zoek naar hoe je autisme kan uitleggen en bespreekbaar kan maken naar familie, vrienden en leerkrachten. Op een leuke manier, zonder te theoretisch te worden.
Door het kwartet kan je op een speelse manier met elkaar praten over #autisme bij meisjes en vrouwen.

Door het kwartet te spelen met je familie, in #coachsessies, met leeftijdsgenoten of in de klas kan je van elkaar leren en elkaar beter leren kennen.
Herken jij jezelf in de voorbeelden? Welke voorbeelden kloppen wel en welke herken je niet? Hoe werkt het bij jou?
Het kwartet kan natuurlijk ook met jongens/mannen met autisme gespeeld worden. Autisme bij meisjes/vrouwen uit zich vaak anders dan bij jongens/mannen met autisme. Goed om daarover in gesprek te komen met elkaar en van te leren.

Het kwartet heb ik ontwikkeld en getest met de hulp van mijn dochter en coachklanten. Mede dank aan Myrthe Korf, die meegedacht/ gekeken en kritische feedback gegeven heeft. Trots dat het kwartet klaar is!

Voor wie:
Dit kwartet kan gespeeld worden door: gezinnen, families, vriendinnen, #leerkrachten, IB’ers, #coaches, begeleiders, mentoren…
Nu te bestellen via: http://www.perspectiviacoaching.nl/autismekwartet

lees meer >>

‘Ruimte en aandacht voor jezelf!’

Als moeder van een kind die niet groot groeit volgens het boekje kan je jezelf nog wel eens ‘vergeten’. Je leeft in de waan van de dag of bent meer aan het overleven. Je probeert alle ballen in de lucht te houden.

Samen met andere moeders van een dochter met autisme, deel je ervaringen, vindt je (h)erkenning en onderzoeken we samen hoe je een klein beetje meer aandacht aan jezelf kan geven.

Onderwerpen zijn:
– ontspanning hoe ziet dat eruit?
– inzicht in stress en de gevolgen, hoe zorg je goed voor jezelf?
– ouderschap, hoe ben jij als moeder van…?
– wandelen of mindfulness voor ontspanning

Wanneer:
Zaterdag 26 september van 10.00-12.30uur

Waar:
Create Wise, Kierkamperweg 13 Bennekom

Kosten:
€20,- per persoon (kennismakingstarief)

Aanmelden en informatie:
http://www.perspectiviacoaching.nl of maartje@perspectiviacoaching.nl

lees meer >>

In het Autisme Magazine, nr. 2 2020 staat een artikel over Levensloopbegeleiding. In dit artikel wordt Jan Pieter Teunisse, lector Levensloopbegeleiding, geïnterviewd.
Klik hier om het te lezen.

 • Dit onderwerp is gewijzigd 10 maanden, 1 week geleden door Profile photo of sagadmin sagadmin.
 • Dit onderwerp is gewijzigd 10 maanden, 1 week geleden door Profile photo of sagadmin sagadmin.
 • Dit onderwerp is gewijzigd 10 maanden, 1 week geleden door Profile photo of sagadmin sagadmin.
 • Dit onderwerp is gewijzigd 10 maanden, 1 week geleden door Profile photo of sagadmin sagadmin.
lees meer >>

een-bus-vol-allen-op-weg-naar-samen

Een bus vol alleen op weg naar samen is een fictief verhalend verslag van een familie waar autisme, door de generaties heen, een rol speelt.
Het zou zomaar een bestaande familie kunnen zijn
Autisme wordt vanuit verschillende kanten benaderd. Partners en familieleden worden geïnterviewd.
Dit biedt mensen met en zonder autisme de mogelijkheid om inzicht te krijgen in datgene wat een ander familielid mee zou kunnen maken.
Het is belangrijk om de ander te vragen of dit voor hem/haar ook zo is.
Dat is het begin.
Hierdoor kan er ruimte ontstaan voor groei naar een relatie die plezieriger is.

lees meer >>

SAG

Een gezellige avond met gelijkgestemden, voor en door mensen met autisme. Dat is waar het Autisme Café om draait. Geert Verhoef (33) is initiatiefnemer van de bijeenkomst, die elke derde woensdagavond van de maand plaatsvindt in Klein Berlijn. 

Klik hier  voor het volledige bericht met informatie.

lees meer >>

SAG

In mei start Vanuit autisme bekeken de pilot levensloopbegeleiding in de gemeenten Arnhem    logo-vab

Arnhem, Haarlem (incl. Bloemendaal, Heemstede, Zandvoort), Utrecht, Groningen,

Tynaarlo, Noordenveld en Westerkwartier. Daarom zijn wij op zoek naar

levensloopbegeleiders en deelnemers.

persbericht-pilot-levensloopbegeleiding

Opgeven kan tot 28 februari. Helaas kan niet iedereen die zich opgeeft meedoen: er

zal een selectie plaatsvinden. Omdat een persoonlijke klik volgens ons doorslaggevend

mag zijn, gebeurt selectie van levensloopbegeleiders voornamelijk door de deelnemers

zelf. Opgeven kan via onze site: http://www.vanuitautismebekeken.nl of rechtstreeks voor Arnhem bij Anjo:

Anjo.Markhorst@vanuitautismebekeken.nl

deelnemer-tekst-pilot-llb-vab

deelnemer-tekst-pilot-llb-vablevensloopbegeleider-tekst-pilot-llb-vabpdf

 

 

 

 

 • Dit onderwerp is gewijzigd 1 jaar, 1 maand geleden door Profile photo of sagadmin sagadmin.
 • Dit onderwerp is gewijzigd 1 jaar, 1 maand geleden door Profile photo of sagadmin sagadmin.
 • Dit onderwerp is gewijzigd 1 jaar, 1 maand geleden door Profile photo of sagadmin sagadmin.
 • Dit onderwerp is gewijzigd 1 jaar, 1 maand geleden door Profile photo of sagadmin sagadmin.
 • Dit onderwerp is gewijzigd 1 jaar, 1 maand geleden door Profile photo of sagadmin sagadmin.
lees meer >>

SAG

 

Uniek ambulant zorgaanbod voor studenten en mensen die willen werken met autisme start in Deventer
Deventer 2019– Sommige mensen met autisme hebben bij hun studie of als ze werken of werk zoeken net een beetje extra ondersteuning nodig. JADOS, een landelijke organisatie is gespecialiseerd in het begeleiden van mensen met autisme juist in deze levensfases. Sinds kort biedt JADOS ook ambulante begeleiding in Deventer.  Lees hier meer.

 • Dit onderwerp is gewijzigd 1 jaar, 4 maanden geleden door Profile photo of sagadmin sagadmin.
lees meer >>

Het project ‘Het label is (mis)leidend’ van OPaZ (ministerie van VWS) richt zich onder meer op kinderen en jongeren met autisme en de diagnose ‘verstandelijke beperking’, bij wie wel eens wordt getwijfeld of ze werkelijk een verstandelijke beperking hebben. Het gaat bijvoorbeeld om mensen met autisme die niet of nauwelijks spreken (non-verbaal of gering-verbaal autisme).

Logo van OPaZWe willen graag weten in hoeverre dit herkend wordt door ouders en professionals. Wilt u hierover enkele vragen beantwoorden? Dit kost ongeveer 5 minuten. Hartelijk dank!

 De vragenlijst staat op http://www.vanuitautismebekeken.nl/vragenlijst-opaz

 

 

 

 

lees meer >>

SAG

Op maandag 28 oktober 2019 gaat de sociale kaart http://www.autismeapeldoorn.nl online. Initiatiefnemers zijn de gemeente Apeldoorn en het Samenwerkingsverband Autisme Gelderland (SAG). Dit initiatief is ontstaan naar aanleiding van vragen die leven bij inwoners van de gemeente Apeldoorn, over de vindbaarheid van organisaties die aanbod hebben op het gebied van autisme in deze gemeente. De sociale kaart is tot stand gekomen door samenwerking van mensen met autisme en partners aangesloten bij het SAG.

http://www.autismeapeldoorn.nl  vormt een digitale wegwijzer en biedt een actueel overzicht van diensten, aanbod en activiteiten die de netwerkpartners van het SAG te bieden hebben in Apeldoorn en omgeving. Er is onder meer informatie te vinden over wonen, begeleiding, vrije tijd, belangenverenigingen, onderwijs, werk en dagbesteding. Voor het volledige persbericht klik hier en voor de flyer van de sociale kaart hier.

 • Dit onderwerp is gewijzigd 1 jaar, 5 maanden geleden door Profile photo of sagadmin sagadmin.
 • Dit onderwerp is gewijzigd 1 jaar, 5 maanden geleden door Profile photo of sagadmin sagadmin.
lees meer >>

SAG

EHBA 2015

De EHBA 2015(Eerste Hulp Bij Autisme ) is uit! Uitgave van de Nederlandse Vereniging voor Autisme. In dit overzicht staat allerhande informatie over autisme en adressen van organisaties die actief zijn op het gebied van autisme. Klik hier om het document te openen.

lees meer >>

SAG