SAG

SAG

Handige links

Foto: Roanne Frèrejean

Handige links helpen je op weg

Er is op het internet veel informatie over autisme te vinden. De weg in dit veelzijdige landschap vinden, dat is vaak niet zo eenvoudig. Om dat zoekwerk wat eenvoudiger te maken biedt de website van het Samenwerkingsverband Autisme Gelderland (SAG) een aantal links met relevante websites van onder meer landelijke connecties van het SAG. We hopen dat deze informatie u verder op weg zal helpen.

De Nederlandse Vereniging voor Autisme (NVA) is dé vereniging die zich inzet voor de belangen van mensen met autisme en hun naasten – in alle levensfasen en op alle levensterreinen. 

De regionale autismenetwerken verbinden door te  ontmoeten, informeren en te signaleren.
Zij organiseren netwerkbijeenkomsten, netwerkoverleggen en Webinars.
Zij zorgen voor een actuele regionale website en beantwoorden vragen die binnenkomen.

PAS (Personen uit het Autisme Spectrum) is de landelijke belangenvereniging van autisten die het perspectief van de persoon met autisme voorop stelt.

VAB is een expertiseteam op het gebied van autisme en inclusieve samenleving.
Iedereen is verschillend en wij zien graag dat de samenleving hierop ingericht wordt. Aansluiten bij iemands leven, luisteren en echt maatwerk organiseren. Daar werken wij aan.

Autisme Centraal maakt deel uit van een grensoverschrijdend project met steun van het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling. Partners uit Vlaanderen, Wallonië en Frankrijk.

WerkWeg-Autisme biedt wegwijzer voor studie en werk bij autisme. Informatie, inspiratie en tools. Voor mensen met autisme, werkgevers, mentoren, gemeenten, UWV, jobcoaches en naasten.

Autisme Jonge Kind is een platform voor en door ouders en professionals. Je vindt hier informatie en inspiratie om tijdige herkenning en passende hulp voor jonge kinderen in de leeftijd van 0 tot 6 jaar (met vermoeden van) autisme mogelijk te maken.

Education Template

Skip to content